Danh sách đề thi

Anh 3 ID 206
Lượt thi: 9887 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 18/05/2017
Mô tả: …
Lượt download : 125
Anh 1 ID 20
Lượt thi: 4661 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 08/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn của trường
Lượt download : 10
HA8 ID 202
Lượt thi: 4220 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 13/05/2017
Mô tả: tập ôn Sample test HA8, phần gramma + useful language
Lượt download : 6
Anh7 ID 752
Lượt thi: 2880 Người tạo: Jane7012
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: thiếu
Lượt download : 9
Anh 3 ID 203
Lượt thi: 2302 Người tạo: Cao Vũ Đế
Ngày tạo: 14/05/2017
Mô tả: Anh 3
Lượt download : 142
HA4 ID 1316
Lượt thi: 1841 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 06/06/2018
Mô tả: Bổ sung và chỉnh sửa HA4 của Linh Sóc
Lượt download : 3
HA9 ID 482
Lượt thi: 1470 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 29/09/2017
Mô tả: tap on sample test
Lượt download : 5
Anh 5 ID 734
Lượt thi: 1137 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 05/12/2017
Mô tả: 576 Câu
Lượt download : 9
HA3 ID 888
Lượt thi: 873 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 24/12/2017
Mô tả: a
Lượt download : 4
English ( HA7 FULL) ID 1496
Lượt thi: 605 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: loading...................................................................99%
Anh 7 - Test 4 ID 1232
Lượt thi: 570 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Done
ANH 5-REVIEW(full) ID 769
Lượt thi: 502 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 1
HA5 ID 776
Lượt thi: 457 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: up dần cho ae ôn^^
Lượt download : 2
HA5 ID 806
Lượt thi: 401 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 17/12/2017
Mô tả: vocabulary
Lượt download : 5
wwa4 ID 714
Lượt thi: 395 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 20/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 2
Tiếng anh 4 ID 505
Lượt thi: 280 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt
Lượt download : 7
TCDN Li thuyet ID 358
Lượt thi: 240 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: đã check
Lượt download : 1
ngữ âm ID 357
Lượt thi: 174 Người tạo: văn hải
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: ngữ âm tiếng anh
Lượt download : 2
a5 ID 551
Lượt thi: 158 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5 ltinh
Lượt download : 2
ha5 LX ID 764
Lượt thi: 112 Người tạo: Linh Xốt
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: test
Lượt download : 2
unit7 voca & gramar ID 550
Lượt thi: 101 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: a5
Lượt download : 1
Simple test 2 ID 787
Lượt thi: 71 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 15/12/2017
Mô tả: HA9
Ví dụ 1 ID 753
Lượt thi: 59 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Đề chuẩn
ngữ âm ID 373
Lượt thi: 33 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: chon câu trả lời đúng
Lượt download : 1
đề hà ID 313
Lượt thi: 18 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: đề do hà tạo
Lượt download : 1
iotaucah ID 270
Lượt thi: 17 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: 2xx
Lượt download : 1
Ví dụ 2 ID 1287
Lượt thi: 11 Người tạo: Vân Hoàng
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: Gammar
Lượt download : 1
Tesr ID 1386
Lượt thi: 6 Người tạo: Lan
Ngày tạo: 03/10/2018
Mô tả: Test
Ví dụ 3 ID 1278
Lượt thi: 2 Người tạo: Lê Quang Anh
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Tập ôn mới cập nhật
Anh 2 ID 27
Lượt thi: 6764 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn nhà trường. Nếu gặp câu nào bị lỗi thì có thể bỏ qua nhé :))
Lượt download : 89
HA4 ID 503
Lượt thi: 4606 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: sửa lại lỗi đáp án hôm trước bị nhầm P/s: chúc mọi người thi tốt
Lượt download : 19
Anh 5 (Vocabulary, Grammar, Useful Language) ID 321
Lượt thi: 3211 Người tạo: Tèo
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: Tập ôn Anh 5
Lượt download : 13
HA5 ID 773
Lượt thi: 2655 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Bổ sung
Lượt download : 16
HA6 ID 997
Lượt thi: 2262 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 04/03/2018
Mô tả: ........
Lượt download : 8
Anh 7- Test 2 ID 1218
Lượt thi: 1486 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 26/05/2018
Mô tả: done
Lượt download : 1
HA6 ID 1210
Lượt thi: 1394 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 09/05/2018
Mô tả: trong lúc test có câu nào có vấn đề sai sót comment bên dưới để mình xem và sửa lại.
Lượt download : 2
Anh4 ID 507
Lượt thi: 1037 Người tạo: Đình Lập
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Anh4
Lượt download : 2
Anh 7 - Test 3 ID 1226
Lượt thi: 870 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Done
ha6 ID 1085
Lượt thi: 576 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 16/03/2018
Mô tả: thi tot
Lượt download : 6
HA4 ID 500
Lượt thi: 503 Người tạo: HA
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Tạm thời chỉ có part 1 - Vocabulary
Lượt download : 3
HA5 ID 310
Lượt thi: 460 Người tạo: ThaiLiNH
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm Anh5
Lượt download : 2
HA6 ID 1197
Lượt thi: 431 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/04/2018
Mô tả: Đề bổ sung
Lượt download : 1
Anh 2 (edit and add) ID 244
Lượt thi: 400 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: Sửa những câu không có đáp án đúng và thêm những câu còn thiếu của Anh 2
Lượt download : 1
Anh 8 ID 1431
Lượt thi: 369 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 06/10/2018
Mô tả: Updating
HA4 ID 504
Lượt thi: 269 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chuc cac ban thi tot!
Lượt download : 2
Phần nghe trong đề thi anh 1 ID 754
Lượt thi: 204 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Listen anh
Lượt download : 2
HA8 ID 1489
Lượt thi: 173 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 07/12/2018
Mô tả: Vocabulary
Unit 6 voca & gram ID 549
Lượt thi: 138 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 3
anh 3 ID 688
Lượt thi: 110 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
tm ID 733
Lượt thi: 101 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 03/12/2017
Mô tả: 60 câu
đê hà 1 ID 314
Lượt thi: 67 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: ha lam
Lượt download : 1
TĐTCDA ID 378
Lượt thi: 40 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: đủ
Lượt download : 6
Ngữ âm ID 375
Lượt thi: 30 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
english ID 1259
Lượt thi: 18 Người tạo: nguyễn văn hải
Ngày tạo: 31/05/2018
Mô tả: tập ôn
Ví dụ 1 ID 1277
Lượt thi: 12 Người tạo: Vân Hoàng
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Vocabulary
CLKD ID 282
Lượt thi: 9 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: ffff
Lượt download : 1
Tesrr ID 1438
Lượt thi: 4 Người tạo: Lan
Ngày tạo: 07/10/2018
Mô tả: test
English ( HA7 FULL) ID 1496
Lượt thi: 605 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: loading...................................................................99%
Tesrr ID 1438
Lượt thi: 4 Người tạo: Lan
Ngày tạo: 07/10/2018
Mô tả: test
Tesr ID 1386
Lượt thi: 6 Người tạo: Lan
Ngày tạo: 03/10/2018
Mô tả: Test
Ví dụ 2 ID 1287
Lượt thi: 11 Người tạo: Vân Hoàng
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: Gammar
Lượt download : 1
Ví dụ 1 ID 1277
Lượt thi: 12 Người tạo: Vân Hoàng
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Vocabulary
Anh 7 - Test 4 ID 1232
Lượt thi: 570 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Done
Anh 7- Test 2 ID 1218
Lượt thi: 1486 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 26/05/2018
Mô tả: done
Lượt download : 1
HA6 ID 1197
Lượt thi: 431 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/04/2018
Mô tả: Đề bổ sung
Lượt download : 1
HA6 ID 997
Lượt thi: 2262 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 04/03/2018
Mô tả: ........
Lượt download : 8
HA5 ID 806
Lượt thi: 401 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 17/12/2017
Mô tả: vocabulary
Lượt download : 5
HA5 ID 776
Lượt thi: 457 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: up dần cho ae ôn^^
Lượt download : 2
ANH 5-REVIEW(full) ID 769
Lượt thi: 502 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 1
Phần nghe trong đề thi anh 1 ID 754
Lượt thi: 204 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Listen anh
Lượt download : 2
Anh7 ID 752
Lượt thi: 2880 Người tạo: Jane7012
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: thiếu
Lượt download : 9
tm ID 733
Lượt thi: 101 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 03/12/2017
Mô tả: 60 câu
anh 3 ID 688
Lượt thi: 110 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
unit7 voca & gramar ID 550
Lượt thi: 101 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: a5
Lượt download : 1
Anh4 ID 507
Lượt thi: 1037 Người tạo: Đình Lập
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Anh4
Lượt download : 2
HA4 ID 504
Lượt thi: 269 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chuc cac ban thi tot!
Lượt download : 2
HA4 ID 500
Lượt thi: 503 Người tạo: HA
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Tạm thời chỉ có part 1 - Vocabulary
Lượt download : 3
TĐTCDA ID 378
Lượt thi: 40 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: đủ
Lượt download : 6
ngữ âm ID 373
Lượt thi: 33 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: chon câu trả lời đúng
Lượt download : 1
ngữ âm ID 357
Lượt thi: 174 Người tạo: văn hải
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: ngữ âm tiếng anh
Lượt download : 2
đê hà 1 ID 314
Lượt thi: 67 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: ha lam
Lượt download : 1
HA5 ID 310
Lượt thi: 460 Người tạo: ThaiLiNH
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm Anh5
Lượt download : 2
iotaucah ID 270
Lượt thi: 17 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: 2xx
Lượt download : 1
Anh 3 ID 206
Lượt thi: 9887 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 18/05/2017
Mô tả: …
Lượt download : 125
HA8 ID 202
Lượt thi: 4220 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 13/05/2017
Mô tả: tập ôn Sample test HA8, phần gramma + useful language
Lượt download : 6
Anh 1 ID 20
Lượt thi: 4661 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 08/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn của trường
Lượt download : 10
HA8 ID 1489
Lượt thi: 173 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 07/12/2018
Mô tả: Vocabulary
Anh 8 ID 1431
Lượt thi: 369 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 06/10/2018
Mô tả: Updating
HA4 ID 1316
Lượt thi: 1841 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 06/06/2018
Mô tả: Bổ sung và chỉnh sửa HA4 của Linh Sóc
Lượt download : 3
Ví dụ 3 ID 1278
Lượt thi: 2 Người tạo: Lê Quang Anh
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Tập ôn mới cập nhật
english ID 1259
Lượt thi: 18 Người tạo: nguyễn văn hải
Ngày tạo: 31/05/2018
Mô tả: tập ôn
Anh 7 - Test 3 ID 1226
Lượt thi: 870 Người tạo: Anh Do
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Done
HA6 ID 1210
Lượt thi: 1394 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 09/05/2018
Mô tả: trong lúc test có câu nào có vấn đề sai sót comment bên dưới để mình xem và sửa lại.
Lượt download : 2
ha6 ID 1085
Lượt thi: 576 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 16/03/2018
Mô tả: thi tot
Lượt download : 6
HA3 ID 888
Lượt thi: 873 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 24/12/2017
Mô tả: a
Lượt download : 4
Simple test 2 ID 787
Lượt thi: 71 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 15/12/2017
Mô tả: HA9
HA5 ID 773
Lượt thi: 2655 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Bổ sung
Lượt download : 16
ha5 LX ID 764
Lượt thi: 112 Người tạo: Linh Xốt
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: test
Lượt download : 2
Ví dụ 1 ID 753
Lượt thi: 59 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Đề chuẩn
Anh 5 ID 734
Lượt thi: 1137 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 05/12/2017
Mô tả: 576 Câu
Lượt download : 9
wwa4 ID 714
Lượt thi: 395 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 20/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 2
a5 ID 551
Lượt thi: 158 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5 ltinh
Lượt download : 2
Unit 6 voca & gram ID 549
Lượt thi: 138 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 3
Tiếng anh 4 ID 505
Lượt thi: 280 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt
Lượt download : 7
HA4 ID 503
Lượt thi: 4606 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: sửa lại lỗi đáp án hôm trước bị nhầm P/s: chúc mọi người thi tốt
Lượt download : 19
HA9 ID 482
Lượt thi: 1470 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 29/09/2017
Mô tả: tap on sample test
Lượt download : 5
Ngữ âm ID 375
Lượt thi: 30 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
TCDN Li thuyet ID 358
Lượt thi: 240 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: đã check
Lượt download : 1
Anh 5 (Vocabulary, Grammar, Useful Language) ID 321
Lượt thi: 3211 Người tạo: Tèo
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: Tập ôn Anh 5
Lượt download : 13
đề hà ID 313
Lượt thi: 18 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: đề do hà tạo
Lượt download : 1
CLKD ID 282
Lượt thi: 9 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: ffff
Lượt download : 1
Anh 2 (edit and add) ID 244
Lượt thi: 400 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: Sửa những câu không có đáp án đúng và thêm những câu còn thiếu của Anh 2
Lượt download : 1
Anh 3 ID 203
Lượt thi: 2302 Người tạo: Cao Vũ Đế
Ngày tạo: 14/05/2017
Mô tả: Anh 3
Lượt download : 142
Anh 2 ID 27
Lượt thi: 6764 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn nhà trường. Nếu gặp câu nào bị lỗi thì có thể bỏ qua nhé :))
Lượt download : 89