Danh sách đề thi

Anh 3 ID 206
Lượt thi: 7015 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 18/05/2017
Mô tả: Chưa đầy đủ
Lượt download : 114
Anh 1 ID 20
Lượt thi: 3599 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 08/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn của trường
Lượt download : 7
Anh 3 ID 203
Lượt thi: 2048 Người tạo: Cao Vũ Đế
Ngày tạo: 14/05/2017
Mô tả: Anh 3
Lượt download : 140
HA5 ID 773
Lượt thi: 1051 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Bổ sung
Lượt download : 6
Anh7 ID 752
Lượt thi: 611 Người tạo: Jane7012
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: thiếu
Lượt download : 3
HA9 ID 482
Lượt thi: 396 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 29/09/2017
Mô tả: tap on sample test
Lượt download : 3
HA4 ID 500
Lượt thi: 338 Người tạo: HA
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Tạm thời chỉ có part 1 - Vocabulary
Lượt download : 3
HA5 ID 776
Lượt thi: 283 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: up dần cho ae ôn^^
HA3 ID 888
Lượt thi: 182 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 24/12/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
Tiếng anh 4 ID 505
Lượt thi: 154 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt
Lượt download : 1
ha6 ID 1085
Lượt thi: 135 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 16/03/2018
Mô tả: thi tot
Lượt download : 3
a5 ID 551
Lượt thi: 127 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5 ltinh
Lượt download : 1
Unit 6 voca & gram ID 549
Lượt thi: 107 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 2
tm ID 733
Lượt thi: 97 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 03/12/2017
Mô tả: 60 câu
ha5 LX ID 764
Lượt thi: 79 Người tạo: Linh Xốt
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: test
đê hà 1 ID 314
Lượt thi: 62 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: ha lam
Lượt download : 1
ANH 5-REVIEW(full) ID 769
Lượt thi: 37 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: ha5
Simple test 2 ID 787
Lượt thi: 21 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 15/12/2017
Mô tả: HA9
Ngữ âm ID 375
Lượt thi: 17 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
iotaucah ID 270
Lượt thi: 13 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: 2xx
Lượt download : 1
CLKD ID 282
Lượt thi: 4 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: ffff
Lượt download : 1
Anh 2 ID 27
Lượt thi: 6233 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn nhà trường. Nếu gặp câu nào bị lỗi thì có thể bỏ qua nhé :))
Lượt download : 84
Anh 5 (Vocabulary, Grammar, Useful Language) ID 321
Lượt thi: 2583 Người tạo: Tèo
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: Tập ôn Anh 5
Lượt download : 7
HA4 ID 503
Lượt thi: 1545 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: sửa lại lỗi đáp án hôm trước bị nhầm P/s: chúc mọi người thi tốt
Lượt download : 11
HA8 ID 202
Lượt thi: 818 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 13/05/2017
Mô tả: tập ôn Sample test HA8, phần gramma + useful language
Lượt download : 2
Anh4 ID 507
Lượt thi: 513 Người tạo: Đình Lập
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Anh4
Lượt download : 2
HA5 ID 310
Lượt thi: 392 Người tạo: ThaiLiNH
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm Anh5
Lượt download : 2
Anh 2 (edit and add) ID 244
Lượt thi: 304 Người tạo: NoName
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: Sửa những câu không có đáp án đúng và thêm những câu còn thiếu của Anh 2
Lượt download : 1
wwa4 ID 714
Lượt thi: 197 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 20/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 2
TCDN Li thuyet ID 358
Lượt thi: 168 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: đã check
Lượt download : 1
Phần nghe trong đề thi anh 1 ID 754
Lượt thi: 152 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Listen anh
Lượt download : 2
HA4 ID 504
Lượt thi: 128 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chuc cac ban thi tot!
Lượt download : 2
HA5 ID 806
Lượt thi: 112 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 17/12/2017
Mô tả: vocabulary
anh 3 ID 688
Lượt thi: 103 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
ngữ âm ID 357
Lượt thi: 90 Người tạo: văn hải
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: ngữ âm tiếng anh
Lượt download : 1
unit7 voca & gramar ID 550
Lượt thi: 70 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: a5
Lượt download : 1
Ví dụ 1 ID 753
Lượt thi: 40 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Đề chuẩn
TĐTCDA ID 378
Lượt thi: 24 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: đủ
Lượt download : 6
HA6 ID 997
Lượt thi: 18 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 04/03/2018
Mô tả: ........
Lượt download : 3
ngữ âm ID 373
Lượt thi: 16 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: chon câu trả lời đúng
Lượt download : 1
đề hà ID 313
Lượt thi: 12 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: đề do hà tạo
Lượt download : 1
ha6 ID 1085
Lượt thi: 135 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 16/03/2018
Mô tả: thi tot
Lượt download : 3
HA3 ID 888
Lượt thi: 182 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 24/12/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
Simple test 2 ID 787
Lượt thi: 21 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 15/12/2017
Mô tả: HA9
HA5 ID 773
Lượt thi: 1051 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Bổ sung
Lượt download : 6
ha5 LX ID 764
Lượt thi: 79 Người tạo: Linh Xốt
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: test
Ví dụ 1 ID 753
Lượt thi: 40 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Đề chuẩn
tm ID 733
Lượt thi: 97 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 03/12/2017
Mô tả: 60 câu
anh 3 ID 688
Lượt thi: 103 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
unit7 voca & gramar ID 550
Lượt thi: 70 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: a5
Lượt download : 1
Anh4 ID 507
Lượt thi: 513 Người tạo: Đình Lập
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Anh4
Lượt download : 2
HA4 ID 504
Lượt thi: 128 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chuc cac ban thi tot!
Lượt download : 2
HA4 ID 500
Lượt thi: 338 Người tạo: HA
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Tạm thời chỉ có part 1 - Vocabulary
Lượt download : 3
TĐTCDA ID 378
Lượt thi: 24 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: đủ
Lượt download : 6
ngữ âm ID 373
Lượt thi: 16 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: chon câu trả lời đúng
Lượt download : 1
ngữ âm ID 357
Lượt thi: 90 Người tạo: văn hải
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: ngữ âm tiếng anh
Lượt download : 1
đê hà 1 ID 314
Lượt thi: 62 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: ha lam
Lượt download : 1
HA5 ID 310
Lượt thi: 392 Người tạo: ThaiLiNH
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm Anh5
Lượt download : 2
iotaucah ID 270
Lượt thi: 13 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: 2xx
Lượt download : 1
Anh 3 ID 206
Lượt thi: 7015 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 18/05/2017
Mô tả: Chưa đầy đủ
Lượt download : 114
HA8 ID 202
Lượt thi: 818 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 13/05/2017
Mô tả: tập ôn Sample test HA8, phần gramma + useful language
Lượt download : 2
Anh 1 ID 20
Lượt thi: 3599 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 08/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn của trường
Lượt download : 7
HA6 ID 997
Lượt thi: 18 Người tạo: Hà My
Ngày tạo: 04/03/2018
Mô tả: ........
Lượt download : 3
HA5 ID 806
Lượt thi: 112 Người tạo: trịnh minh quang
Ngày tạo: 17/12/2017
Mô tả: vocabulary
HA5 ID 776
Lượt thi: 283 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: up dần cho ae ôn^^
ANH 5-REVIEW(full) ID 769
Lượt thi: 37 Người tạo: Đinh Thúy Hậu
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: ha5
Phần nghe trong đề thi anh 1 ID 754
Lượt thi: 152 Người tạo: Minh Hoàng
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Listen anh
Lượt download : 2
Anh7 ID 752
Lượt thi: 611 Người tạo: Jane7012
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: thiếu
Lượt download : 3
wwa4 ID 714
Lượt thi: 197 Người tạo: Fox
Ngày tạo: 20/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 2
a5 ID 551
Lượt thi: 127 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5 ltinh
Lượt download : 1
Unit 6 voca & gram ID 549
Lượt thi: 107 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: ha5
Lượt download : 2
Tiếng anh 4 ID 505
Lượt thi: 154 Người tạo: Hà mIUU
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt
Lượt download : 1
HA4 ID 503
Lượt thi: 1545 Người tạo: Linh Sóc
Ngày tạo: 01/10/2017
Mô tả: sửa lại lỗi đáp án hôm trước bị nhầm P/s: chúc mọi người thi tốt
Lượt download : 11
HA9 ID 482
Lượt thi: 396 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 29/09/2017
Mô tả: tap on sample test
Lượt download : 3
Ngữ âm ID 375
Lượt thi: 17 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 08/06/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
TCDN Li thuyet ID 358
Lượt thi: 168 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: đã check
Lượt download : 1
Anh 5 (Vocabulary, Grammar, Useful Language) ID 321
Lượt thi: 2583 Người tạo: Tèo
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: Tập ôn Anh 5
Lượt download : 7
đề hà ID 313
Lượt thi: 12 Người tạo: Lê Hà
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: đề do hà tạo
Lượt download : 1
CLKD ID 282
Lượt thi: 4 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: ffff
Lượt download : 1
Anh 2 (edit and add) ID 244
Lượt thi: 304 Người tạo: NoName
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: Sửa những câu không có đáp án đúng và thêm những câu còn thiếu của Anh 2
Lượt download : 1
Anh 3 ID 203
Lượt thi: 2048 Người tạo: Cao Vũ Đế
Ngày tạo: 14/05/2017
Mô tả: Anh 3
Lượt download : 140
Anh 2 ID 27
Lượt thi: 6233 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Các câu hỏi lấy trong tập ôn nhà trường. Nếu gặp câu nào bị lỗi thì có thể bỏ qua nhé :))
Lượt download : 84