Danh sách đề thi

Thương Mại ID 91
Lượt thi: 920 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Do file nguồn dùng vntime nên hơi lỗi font 1 chút nhé
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 - P1 ID 44
Lượt thi: 723 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 15/03/2017
Mô tả: Luật thương mại Việt Nam - 95 câu - TM20.01
Lượt download : 28
QUẢN TRỊ RỦI RO ID 813
Lượt thi: 653 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 18/12/2017
Mô tả: TM19- THẦY ĐẠO
TMQT ID 543
Lượt thi: 623 Người tạo: ai
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
QT.Mar ID 835
Lượt thi: 557 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Nhiều chữ vlz
wto update ID 706
Lượt thi: 513 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 11/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
Nghiên cứu Marketing ID 235
Lượt thi: 502 Người tạo: Thành Sang
Ngày tạo: 27/05/2017
Mô tả: câu hỏi ôn tập 60 câu
Lượt download : 2
Hải quan ID 297
Lượt thi: 477 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 04/06/2017
Mô tả: ------------------------------
Lượt download : 1
Marketing ID 34
Lượt thi: 436 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 15/03/2017
Mô tả: Các bạn xem qua có đúng với tập ôn của nhà trường ko nhé :))
Lượt download : 1
Chiến lược kinh doanh ID 150
Lượt thi: 434 Người tạo: Đỗ Hằng
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: đề thi trắc nghiệm 200 câu
Lượt download : 1
NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - TM20 ID 782
Lượt thi: 402 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 14/12/2017
Mô tả: NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - TM20 (120 câu) Câu hỏi ôn tập môn Nghiệp vụ XNK 2017 – thầy Trường Khoa TM
Lượt download : 1
Địa Lý kinh tế P1 ID 275
Lượt thi: 371 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: adadsasd
Lượt download : 5
Phân tích tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết) ID 868
Lượt thi: 340 Người tạo: Phượng
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Phần lý thuyết 107c
Logistic ID 777
Lượt thi: 329 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: minh thư
Luật kinh tế 3 - Phần 2 - Luật cạnh tranh ID 83
Lượt thi: 303 Người tạo: Mun Tít
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: .
Lượt download : 2
Thương Phẩm ID 589
Lượt thi: 296 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: Thái chân ngắn
Lượt download : 1
NGHIÊN CỨU MARKETING - TM20 ID 781
Lượt thi: 265 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 14/12/2017
Mô tả: NGHIÊN CỨU MARKETING - TM20.01 (Gồm 60 câu trắc nhiệm)
Lượt download : 1
Bảo hiểm thương mại ID 255
Lượt thi: 220 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: Trắch nhiệm 60 câu.
Lượt download : 1
địa lý kinh tế VN ID 1173
Lượt thi: 189 Người tạo: Maii anhh
Ngày tạo: 25/03/2018
Mô tả: cập nhật theo đề cương chuẩn nhất ( TM2104 )
Lượt download : 2
Logistic ID 774
Lượt thi: 151 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Khoa Thương Mại K19
Thương Phẩm 2018 ID 1434
Lượt thi: 144 Người tạo: Maii anhh
Ngày tạo: 07/10/2018
Mô tả: đề cương 35 câu các câu khó theo đáp án pest 2017 nên không chắc đúng
LKT3- Phần 2 Update ID 542
Lượt thi: 135 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn nhớ lâu
Lượt download : 1
WTO ID 590
Lượt thi: 82 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: Thái chân ngắn
Lượt download : 1
Triết học Mác Lê-nin ID 1477
Lượt thi: 74 Người tạo: Ngô Linh
Ngày tạo: 03/12/2018
Mô tả: Tập ôn
mkt ID 616
Lượt thi: 25 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/10/2017
Mô tả: ấddasasdasdasdas
Lượt download : 1
grammar ID 250
Lượt thi: 22 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: 11
Lượt download : 1
Thương mại điện tử 2 ID 718
Lượt thi: 20 Người tạo: Nguyễn Trung
Ngày tạo: 06/11/2017
Mô tả: as
Lượt download : 1
QTR Mar ID 840
Lượt thi: 9 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
QLK ID 1294
Lượt thi: 8 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: QLK
voc ID 253
Lượt thi: 8 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: 11
Lượt download : 1
Ví dụ 1 ID 1157
Lượt thi: 2 Người tạo: Phạm Minh Nhất
Ngày tạo: 23/03/2018
Mô tả: Đề thi môn Luật Kinh Tế 3
Thương mại điện tử ID 746
Lượt thi: 814 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 08/12/2017
Mô tả: ôn tập
Lượt download : 9
MARKETING QT ID 584
Lượt thi: 709 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: LỚP TM19
Lượt download : 1
ASEAN ID 322
Lượt thi: 631 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: -------------------
Lượt download : 1
Thương phẩm update ID 676
Lượt thi: 603 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
NV.XNK ID 775
Lượt thi: 543 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: dài + khó vlz
Tổ Chức Quản Lý Hệ Thống Phân Phối ID 234
Lượt thi: 502 Người tạo: Đỗ Hằng
Ngày tạo: 27/05/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
ĐLKT ID 265
Lượt thi: 493 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: jahsdgjasdhg
Lượt download : 1
Thương mại quốc tế - 60 câu ID 444
Lượt thi: 472 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 05/07/2017
Mô tả: 60 trắc nghiệm.
Lượt download : 2
Đàm Phán ID 59
Lượt thi: 435 Người tạo: Hồng Minh
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: đề thi trắc nghiệm 60 câu
Lượt download : 1
Clkd ID 162
Lượt thi: 406 Người tạo: Mai loan
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: Môn clkd abc
Lượt download : 1
Tập ôn CLKD bản cập nhập ID 201
Lượt thi: 373 Người tạo: Đức
Ngày tạo: 20/04/2017
Mô tả: học học học
Lượt download : 1
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ID 765
Lượt thi: 347 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 1
thị trường thế giới ID 1414
Lượt thi: 340 Người tạo: Lê thùy dung
Ngày tạo: 04/10/2018
Mô tả: có 3 câu không biết làm. ai biết cmt
Thị Trường Kinh Tế Thế Giới ID 50
Lượt thi: 312 Người tạo: Hồng Minh
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: bộ đề thi Trắc nghiệm gồm 60 câu
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 - P3 ID 89
Lượt thi: 301 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Luật chuyển giao công nghệ - 28 câu
Lượt download : 2
Địa Lý Kinh Tế P2 ID 276
Lượt thi: 267 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: aasdasd
Lượt download : 8
ASEAN ID 167
Lượt thi: 244 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: không đúng 100% đáp án, liên hệ nếu sai đáp án
Lượt download : 1
ktm ID 772
Lượt thi: 199 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: aaa
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ID 1145
Lượt thi: 161 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: 60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỢP ĐỒNG VÀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Thương Mại Điện Tử ID 986
Lượt thi: 149 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/02/2018
Mô tả: Bộ Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử 2018 (Cho Lớp TM19 01/ 02/ 03 và 01TS) (Không phải là đề thi)
Lượt download : 1
Thương phẩm học ID 471
Lượt thi: 136 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 24/09/2017
Mô tả: Pest Thương phẩm học
Lượt download : 1
Thi Lại CLKD ID 199
Lượt thi: 105 Người tạo: Đức
Ngày tạo: 18/04/2017
Mô tả: ..
Lượt download : 1
Kế toán TMDV ID 1256
Lượt thi: 77 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 31/05/2018
Mô tả: loading...
BHQT ID 243
Lượt thi: 62 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: (._. )''
Lượt download : 1
Test 1 ID 749
Lượt thi: 25 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: grammar
Kế toán ID 1310
Lượt thi: 21 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: Kế Toán 1
Kế toán update ID 656
Lượt thi: 14 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: ZZZ
voc ID 258
Lượt thi: 8 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: 12
Lượt download : 1
htpp 4 ID 391
Lượt thi: 8 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 12/06/2017
Mô tả: ----------
gr12 ID 257
Lượt thi: 6 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: 12
Lượt download : 1
Triết học Mác Lê-nin ID 1477
Lượt thi: 74 Người tạo: Ngô Linh
Ngày tạo: 03/12/2018
Mô tả: Tập ôn
thị trường thế giới ID 1414
Lượt thi: 340 Người tạo: Lê thùy dung
Ngày tạo: 04/10/2018
Mô tả: có 3 câu không biết làm. ai biết cmt
QLK ID 1294
Lượt thi: 8 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: QLK
địa lý kinh tế VN ID 1173
Lượt thi: 189 Người tạo: Maii anhh
Ngày tạo: 25/03/2018
Mô tả: cập nhật theo đề cương chuẩn nhất ( TM2104 )
Lượt download : 2
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ID 1145
Lượt thi: 161 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: 60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỢP ĐỒNG VÀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Phân tích tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết) ID 868
Lượt thi: 340 Người tạo: Phượng
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Phần lý thuyết 107c
QT.Mar ID 835
Lượt thi: 557 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Nhiều chữ vlz
NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - TM20 ID 782
Lượt thi: 402 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 14/12/2017
Mô tả: NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - TM20 (120 câu) Câu hỏi ôn tập môn Nghiệp vụ XNK 2017 – thầy Trường Khoa TM
Lượt download : 1
Logistic ID 777
Lượt thi: 329 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: minh thư
Logistic ID 774
Lượt thi: 151 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: Khoa Thương Mại K19
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ID 765
Lượt thi: 347 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 12/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 1
Thương mại điện tử ID 746
Lượt thi: 814 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 08/12/2017
Mô tả: ôn tập
Lượt download : 9
wto update ID 706
Lượt thi: 513 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 11/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
Kế toán update ID 656
Lượt thi: 14 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: ZZZ
WTO ID 590
Lượt thi: 82 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: Thái chân ngắn
Lượt download : 1
MARKETING QT ID 584
Lượt thi: 709 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: LỚP TM19
Lượt download : 1
LKT3- Phần 2 Update ID 542
Lượt thi: 135 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: Chúc các bạn nhớ lâu
Lượt download : 1
Thương mại quốc tế - 60 câu ID 444
Lượt thi: 472 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 05/07/2017
Mô tả: 60 trắc nghiệm.
Lượt download : 2
ASEAN ID 322
Lượt thi: 631 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: -------------------
Lượt download : 1
Địa Lý Kinh Tế P2 ID 276
Lượt thi: 267 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: aasdasd
Lượt download : 8
ĐLKT ID 265
Lượt thi: 493 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: jahsdgjasdhg
Lượt download : 1
gr12 ID 257
Lượt thi: 6 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: 12
Lượt download : 1
voc ID 253
Lượt thi: 8 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: 11
Lượt download : 1
BHQT ID 243
Lượt thi: 62 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 28/05/2017
Mô tả: (._. )''
Lượt download : 1
Tổ Chức Quản Lý Hệ Thống Phân Phối ID 234
Lượt thi: 502 Người tạo: Đỗ Hằng
Ngày tạo: 27/05/2017
Mô tả: .
Lượt download : 1
Thi Lại CLKD ID 199
Lượt thi: 105 Người tạo: Đức
Ngày tạo: 18/04/2017
Mô tả: ..
Lượt download : 1
Clkd ID 162
Lượt thi: 406 Người tạo: Mai loan
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: Môn clkd abc
Lượt download : 1
Thương Mại ID 91
Lượt thi: 920 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Do file nguồn dùng vntime nên hơi lỗi font 1 chút nhé
Lượt download : 1
Luật kinh tế 3 - Phần 2 - Luật cạnh tranh ID 83
Lượt thi: 303 Người tạo: Mun Tít
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: .
Lượt download : 2
Thị Trường Kinh Tế Thế Giới ID 50
Lượt thi: 312 Người tạo: Hồng Minh
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: bộ đề thi Trắc nghiệm gồm 60 câu
Lượt download : 1
Marketing ID 34
Lượt thi: 436 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 15/03/2017
Mô tả: Các bạn xem qua có đúng với tập ôn của nhà trường ko nhé :))
Lượt download : 1
Thương Phẩm 2018 ID 1434
Lượt thi: 144 Người tạo: Maii anhh
Ngày tạo: 07/10/2018
Mô tả: đề cương 35 câu các câu khó theo đáp án pest 2017 nên không chắc đúng
Kế toán ID 1310
Lượt thi: 21 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: Kế Toán 1
Kế toán TMDV ID 1256
Lượt thi: 77 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 31/05/2018
Mô tả: loading...
Ví dụ 1 ID 1157
Lượt thi: 2 Người tạo: Phạm Minh Nhất
Ngày tạo: 23/03/2018
Mô tả: Đề thi môn Luật Kinh Tế 3
Thương Mại Điện Tử ID 986
Lượt thi: 149 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/02/2018
Mô tả: Bộ Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử 2018 (Cho Lớp TM19 01/ 02/ 03 và 01TS) (Không phải là đề thi)
Lượt download : 1
QTR Mar ID 840
Lượt thi: 9 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
QUẢN TRỊ RỦI RO ID 813
Lượt thi: 653 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 18/12/2017
Mô tả: TM19- THẦY ĐẠO
NGHIÊN CỨU MARKETING - TM20 ID 781
Lượt thi: 265 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 14/12/2017
Mô tả: NGHIÊN CỨU MARKETING - TM20.01 (Gồm 60 câu trắc nhiệm)
Lượt download : 1
NV.XNK ID 775
Lượt thi: 543 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: dài + khó vlz
ktm ID 772
Lượt thi: 199 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 13/12/2017
Mô tả: aaa
Test 1 ID 749
Lượt thi: 25 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: grammar
Thương mại điện tử 2 ID 718
Lượt thi: 20 Người tạo: Nguyễn Trung
Ngày tạo: 06/11/2017
Mô tả: as
Lượt download : 1
Thương phẩm update ID 676
Lượt thi: 603 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: a
Lượt download : 1
mkt ID 616
Lượt thi: 25 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 07/10/2017
Mô tả: ấddasasdasdasdas
Lượt download : 1
Thương Phẩm ID 589
Lượt thi: 296 Người tạo: miumiu
Ngày tạo: 05/10/2017
Mô tả: Thái chân ngắn
Lượt download : 1
TMQT ID 543
Lượt thi: 623 Người tạo: ai
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
Thương phẩm học ID 471
Lượt thi: 136 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 24/09/2017
Mô tả: Pest Thương phẩm học
Lượt download : 1
htpp 4 ID 391
Lượt thi: 8 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 12/06/2017
Mô tả: ----------
Hải quan ID 297
Lượt thi: 477 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 04/06/2017
Mô tả: ------------------------------
Lượt download : 1
Địa Lý kinh tế P1 ID 275
Lượt thi: 371 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: adadsasd
Lượt download : 5
voc ID 258
Lượt thi: 8 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: 12
Lượt download : 1
Bảo hiểm thương mại ID 255
Lượt thi: 220 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: Trắch nhiệm 60 câu.
Lượt download : 1
grammar ID 250
Lượt thi: 22 Người tạo: katherine
Ngày tạo: 29/05/2017
Mô tả: 11
Lượt download : 1
Nghiên cứu Marketing ID 235
Lượt thi: 502 Người tạo: Thành Sang
Ngày tạo: 27/05/2017
Mô tả: câu hỏi ôn tập 60 câu
Lượt download : 2
Tập ôn CLKD bản cập nhập ID 201
Lượt thi: 373 Người tạo: Đức
Ngày tạo: 20/04/2017
Mô tả: học học học
Lượt download : 1
ASEAN ID 167
Lượt thi: 244 Người tạo: Mobpa
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: không đúng 100% đáp án, liên hệ nếu sai đáp án
Lượt download : 1
Chiến lược kinh doanh ID 150
Lượt thi: 434 Người tạo: Đỗ Hằng
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: đề thi trắc nghiệm 200 câu
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 - P3 ID 89
Lượt thi: 301 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Luật chuyển giao công nghệ - 28 câu
Lượt download : 2
Đàm Phán ID 59
Lượt thi: 435 Người tạo: Hồng Minh
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: đề thi trắc nghiệm 60 câu
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 - P1 ID 44
Lượt thi: 723 Người tạo: Dung Van Pham
Ngày tạo: 15/03/2017
Mô tả: Luật thương mại Việt Nam - 95 câu - TM20.01
Lượt download : 28