Danh sách đề thi

Luật Kinh Tế 2 ID 58
Lượt thi: 4540 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: pest Luật Kinh Tế 2
Lượt download : 8
Luật Kinh Tế 1 ID 57
Lượt thi: 2846 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: 100 câu luật kinh tế
Lượt download : 29
Địa lý kinh tế ID 360
Lượt thi: 1637 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn
Lượt download : 11
Kinh tế chính trị ID 26
Lượt thi: 1406 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Pest kinh tế chính trị. Nếu câu nào bị lỗi thì bỏ qua nhé :v
Lượt download : 8
luật hiến pháp 1 ID 103
Lượt thi: 955 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: nguồn tập ôn
Lượt download : 1
Lí luận nhà nước và pháp luật ID 54
Lượt thi: 828 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest được 1 bạn đánh máy từ tập ôn
Lượt download : 1
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI B ID 228
Lượt thi: 700 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 4
luật hiến pháp 2 (part2) ID 145
Lượt thi: 547 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI C ID 259
Lượt thi: 495 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 7
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI D ID 266
Lượt thi: 471 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 4
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI E ID 362
Lượt thi: 412 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: TẬP ôn
Lượt download : 6
logic ID 704
Lượt thi: 318 Người tạo: đoàn dương minh
Ngày tạo: 11/10/2017
Mô tả: logic từ tập ôn
Lượt download : 1
Luật Kinh tế 3 full ID 526
Lượt thi: 272 Người tạo: Anh Tú
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: 100 câu
Lượt download : 2
thống kê học ID 1440
Lượt thi: 103 Người tạo: Hoàng Nga
Ngày tạo: 08/10/2018
Mô tả: tập ôn thống kê
Ôn tập ID 115
Lượt thi: 66 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: Ôn tập
Lượt download : 1
kthđc ID 450
Lượt thi: 45 Người tạo: Phạm Thị Ngân
Ngày tạo: 20/07/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
luật quốc tế(Full) ID 1503
Lượt thi: 32 Người tạo: dương minh
Ngày tạo: 10/12/2018
Mô tả: trong tập ôn
thương mại và đầu tư ID 1308
Lượt thi: 23 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: lý thuyết
ktdl ID 436
Lượt thi: 18 Người tạo: hoang cuong
Ngày tạo: 25/06/2017
Mô tả: trắc nhiệm
Lượt download : 1
Luật Du lịch ID 1482
Lượt thi: 1 Người tạo: Chính leader
Ngày tạo: 04/12/2018
Mô tả: 100 câu
Kinh tế vi mô ID 51
Lượt thi: 3579 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest KTVM
Lượt download : 202
Kinh tế học đại cương ID 442
Lượt thi: 2528 Người tạo: Hoài An
Ngày tạo: 25/06/2017
Mô tả: AnAn1004
Lượt download : 7
Kinh tế vi mô 2 ID 52
Lượt thi: 1493 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest Kinh tế vi mô 2
Lượt download : 5
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH- CÂU HỎI LOẠI A ID 223
Lượt thi: 1047 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 25/05/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 5
Luật Hiến pháp 2 (Part 1) ID 141
Lượt thi: 856 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: Pest
Lượt download : 4
luật hành chính việt nam ID 212
Lượt thi: 742 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 24/05/2017
Mô tả: nguồn tập ôn luật hành chính
Lượt download : 1
lý luận nhà nước và pháp luật (part2) ID 163
Lượt thi: 624 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 ID 533
Lượt thi: 522 Người tạo: Dương
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: Ngành Tài chính - Ngân hàng.
Lượt download : 1
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI F ID 361
Lượt thi: 492 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 6
luật hiến pháp 2 (part3) ID 148
Lượt thi: 418 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 3
lý luận nhà nước và pháp luật (part 3) ID 164
Lượt thi: 393 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
tin2 khóa 21 ID 317
Lượt thi: 282 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: nguồn google driver được đăng trên it.hubt
Lượt download : 7
Llnnvpl ID 180
Lượt thi: 112 Người tạo: Lê Linh
Ngày tạo: 30/03/2017
Mô tả: Pest
Lượt download : 1
tin acess k21 ID 470
Lượt thi: 83 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 23/09/2017
Mô tả: ôn tập
Lượt download : 12
KDNH ID 650
Lượt thi: 52 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: áddassdsdaasd
Lượt download : 1
Luật du lịch chuyên ngành luật ID 1487
Lượt thi: 36 Người tạo: dương minh
Ngày tạo: 05/12/2018
Mô tả: tập ôn 100 câu
kt ID 924
Lượt thi: 26 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 28/12/2017
Mô tả: jhgkgkgjkjh
Triết học Mác lênin ID 1483
Lượt thi: 23 Người tạo: Đỗ Thảo
Ngày tạo: 05/12/2018
Mô tả: sss
Luật môi trường ID 1490
Lượt thi: 14 Người tạo: Thanh Tâm
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: ...
luật quốc tế(Full) ID 1503
Lượt thi: 32 Người tạo: dương minh
Ngày tạo: 10/12/2018
Mô tả: trong tập ôn
Luật du lịch chuyên ngành luật ID 1487
Lượt thi: 36 Người tạo: dương minh
Ngày tạo: 05/12/2018
Mô tả: tập ôn 100 câu
Luật Du lịch ID 1482
Lượt thi: 1 Người tạo: Chính leader
Ngày tạo: 04/12/2018
Mô tả: 100 câu
thương mại và đầu tư ID 1308
Lượt thi: 23 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: lý thuyết
logic ID 704
Lượt thi: 318 Người tạo: đoàn dương minh
Ngày tạo: 11/10/2017
Mô tả: logic từ tập ôn
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 3 ID 533
Lượt thi: 522 Người tạo: Dương
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: Ngành Tài chính - Ngân hàng.
Lượt download : 1
tin acess k21 ID 470
Lượt thi: 83 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 23/09/2017
Mô tả: ôn tập
Lượt download : 12
Kinh tế học đại cương ID 442
Lượt thi: 2528 Người tạo: Hoài An
Ngày tạo: 25/06/2017
Mô tả: AnAn1004
Lượt download : 7
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI E ID 362
Lượt thi: 412 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: TẬP ôn
Lượt download : 6
Địa lý kinh tế ID 360
Lượt thi: 1637 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn
Lượt download : 11
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI D ID 266
Lượt thi: 471 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 4
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI B ID 228
Lượt thi: 700 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 4
luật hành chính việt nam ID 212
Lượt thi: 742 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 24/05/2017
Mô tả: nguồn tập ôn luật hành chính
Lượt download : 1
lý luận nhà nước và pháp luật (part 3) ID 164
Lượt thi: 393 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
luật hiến pháp 2 (part3) ID 148
Lượt thi: 418 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 3
Luật Hiến pháp 2 (Part 1) ID 141
Lượt thi: 856 Người tạo: Minh Hieu
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: Pest
Lượt download : 4
luật hiến pháp 1 ID 103
Lượt thi: 955 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: nguồn tập ôn
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 1 ID 57
Lượt thi: 2846 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: 100 câu luật kinh tế
Lượt download : 29
Kinh tế vi mô 2 ID 52
Lượt thi: 1493 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest Kinh tế vi mô 2
Lượt download : 5
Kinh tế chính trị ID 26
Lượt thi: 1406 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 14/01/2017
Mô tả: Pest kinh tế chính trị. Nếu câu nào bị lỗi thì bỏ qua nhé :v
Lượt download : 8
Luật môi trường ID 1490
Lượt thi: 14 Người tạo: Thanh Tâm
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: ...
Triết học Mác lênin ID 1483
Lượt thi: 23 Người tạo: Đỗ Thảo
Ngày tạo: 05/12/2018
Mô tả: sss
thống kê học ID 1440
Lượt thi: 103 Người tạo: Hoàng Nga
Ngày tạo: 08/10/2018
Mô tả: tập ôn thống kê
kt ID 924
Lượt thi: 26 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 28/12/2017
Mô tả: jhgkgkgjkjh
KDNH ID 650
Lượt thi: 52 Người tạo: TrangTM1902
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: áddassdsdaasd
Lượt download : 1
Luật Kinh tế 3 full ID 526
Lượt thi: 272 Người tạo: Anh Tú
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: 100 câu
Lượt download : 2
kthđc ID 450
Lượt thi: 45 Người tạo: Phạm Thị Ngân
Ngày tạo: 20/07/2017
Mô tả: trắc nghiệm
Lượt download : 1
ktdl ID 436
Lượt thi: 18 Người tạo: hoang cuong
Ngày tạo: 25/06/2017
Mô tả: trắc nhiệm
Lượt download : 1
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI F ID 361
Lượt thi: 492 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 6
tin2 khóa 21 ID 317
Lượt thi: 282 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: nguồn google driver được đăng trên it.hubt
Lượt download : 7
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - CÂU HỎI LOẠI C ID 259
Lượt thi: 495 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 30/05/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 7
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH- CÂU HỎI LOẠI A ID 223
Lượt thi: 1047 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 25/05/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 5
Llnnvpl ID 180
Lượt thi: 112 Người tạo: Lê Linh
Ngày tạo: 30/03/2017
Mô tả: Pest
Lượt download : 1
lý luận nhà nước và pháp luật (part2) ID 163
Lượt thi: 624 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 28/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
luật hiến pháp 2 (part2) ID 145
Lượt thi: 547 Người tạo: tuannguyen
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
Ôn tập ID 115
Lượt thi: 66 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: Ôn tập
Lượt download : 1
Luật Kinh Tế 2 ID 58
Lượt thi: 4540 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: pest Luật Kinh Tế 2
Lượt download : 8
Lí luận nhà nước và pháp luật ID 54
Lượt thi: 828 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest được 1 bạn đánh máy từ tập ôn
Lượt download : 1
Kinh tế vi mô ID 51
Lượt thi: 3579 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest KTVM
Lượt download : 202