Danh sách đề thi

thống kê học ID 49
Lượt thi: 5732 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 16/03/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 96
Kế toán máy ID 562
Lượt thi: 3027 Người tạo: HA
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: Tập ôn từ khóa trước ^^
Lượt download : 12
Thống kê - Phần bài tập ID 88
Lượt thi: 2545 Người tạo: Tử Sam Nguyên Ngọc
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Do thời gian gấp rút nên mình mới chỉ hoàn thiện đc 106/164 câu phần bài tâp. Tức là còn thiếu 58 câu. Sorry nhiều vì thiếu xót này :(((
Lượt download : 128
Kế toán doanh nghiệp - Lý thuyết ID 155
Lượt thi: 2016 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest KTDN phần lý thuyết
Lượt download : 9
KTCT ID 864
Lượt thi: 1338 Người tạo: Thu
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Mác lên nin điều kiện tốt nghiệp
Lượt download : 7
KHQL ID 756
Lượt thi: 1236 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Khoa Học Quản Lý
Lượt download : 1
Kế toán sản xuất ( Lý thuyết) ID 379
Lượt thi: 1075 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: Phần ôn tập lý thuyết
Lượt download : 1
Pháp luật và Chuẩn mực Kiểm Toán ID 502
Lượt thi: 989 Người tạo: Phong vu
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Pháp luật và Chuẩn mực Kiểm Toán (Trung Bình 90 Câu + Khó 60 Câu)
Lượt download : 1
Pháp luật kế toán và Chuẩn mực kế toán ID 144
Lượt thi: 964 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: Pest Pháp luật kế toán và Chuẩn mực kế toán
Lượt download : 2
Hành nghề kế toán ID 160
Lượt thi: 850 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest hành nghề kế toán k16
Lượt download : 3
kinh tế chính trị ID 866
Lượt thi: 790 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: theo tập ôn
Lượt download : 3
kế toán thương mại2 ID 393
Lượt thi: 778 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 13/06/2017
Mô tả: đề của khóa trước
Lượt download : 4
Kiểm toán căn bản - 223 câu ID 498
Lượt thi: 703 Người tạo: Nguyên Ngọc Tử Sam
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Kiểm toán căn bản - 223 câu
Lượt download : 7
TTQT&TTQT ID 116
Lượt thi: 630 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: pest soạn theo tập ôn của ngọc bích, time gấp nên viết tắt nhiều, cũng ko đc đủ thiếu phần bt chữ T, khó tránh khỏi sai xót,m.n thông cảm
Lượt download : 2
NVNHTM và KTNH Tập 1 ID 798
Lượt thi: 607 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 16/12/2017
Mô tả: Phần Nghiệp Vụ Ngân Hàng TM chưa có BT)
Lượt download : 2
Kế Toán Doanh Nghiệp - Kế Toán Thương Mại và Dịch Vụ ID 1307
Lượt thi: 542 Người tạo: Nguyen Thuy Tien
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: 60c Lý thuyết
kiểm toán căn bản 150 câu ID 610
Lượt thi: 477 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 07/10/2017
Mô tả: có 149 câu
Lượt download : 4
Hành Nghề Kế Toán ID 978
Lượt thi: 452 Người tạo: hoa
Ngày tạo: 03/02/2018
Mô tả: tập ôn
kế toán thương mại ID 395
Lượt thi: 365 Người tạo: anh Hoang
Ngày tạo: 17/06/2017
Mô tả: đề thi môn kế toán thương mại
Lượt download : 3
Kế toán quản trị ID 129
Lượt thi: 338 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 23/03/2017
Mô tả: Pest kế toán quản trị của khóa trước
Lượt download : 2
kiểm toán báo cáo tài chính ID 898
Lượt thi: 261 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: kiểm toán báo cáo tài chính
kế toán thuế ID 318
Lượt thi: 240 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: từ câu 101-253
Lượt download : 1
Thuế nhà nước ID 1285
Lượt thi: 195 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Phần lỳ thuyết của quyển bài tập thuế
PTHĐTC BT ID 280
Lượt thi: 181 Người tạo: Vũ Hiền
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: BT NB
Lượt download : 2
Kế Toán Tập Đoàn( lý thuyết) ID 979
Lượt thi: 171 Người tạo: hoa
Ngày tạo: 03/02/2018
Mô tả: lý thuyết
Kế toán quản trị ID 1150
Lượt thi: 147 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 22/03/2018
Mô tả: Đáp án Ngọc Bích
TH kế toán công ID 392
Lượt thi: 138 Người tạo: Vũ Hiền
Ngày tạo: 13/06/2017
Mô tả: không viết cả số chỉ viết tk theo tâp ôn NB
Lượt download : 1
Kế toán công 2 TC ID 759
Lượt thi: 94 Người tạo: Tuyết QV19.02
Ngày tạo: 11/12/2017
Mô tả: Tuyết QV19.02
Pháp luật và chuẩn mực kt phần 2 ID 158
Lượt thi: 82 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Lấy từ tập ôn
Lượt download : 1
Luật Kế Toán - Kiểm Toán ID 1562
Lượt thi: 66 Người tạo: Linh Bo
Ngày tạo: 16/12/2018
Mô tả: Nguồn: Tập ôn
ttc ID 1401
Lượt thi: 44 Người tạo: vân anh vũ
Ngày tạo: 03/10/2018
Mô tả: hhuh
Thuế ID 1333
Lượt thi: 31 Người tạo: Thanh Thảo
Ngày tạo: 07/06/2018
Mô tả: Lý thuyết trong quyển bài tập thuế
Ví dụ 1 ID 1245
Lượt thi: 6 Người tạo: Phan Hanh
Ngày tạo: 30/05/2018
Mô tả: TRẮC NGHIỆM
PTTCHĐKD ID 230
Lượt thi: 3202 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: lý thuyết theo tập ôn ngọc bích
Lượt download : 75
TTQT và TTQT ID 108
Lượt thi: 2886 Người tạo: Tử Sam Nguyên Ngọc
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Vì nội dung khá dài nên mình chia nhỏ ra làm 6 phần, để dễ học. - Nội dung: Dựa theo pest k18 (đã check so với tập ôn) - Còn thiếu 1 số câu (khoảng 20 câu) do cần vẽ hình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Thanks !!!
Lượt download : 1
Kế toán doanh nghiệp( lí thuyết part 1) ID 87
Lượt thi: 2130 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Lấy từ tập ôn
Lượt download : 2
anh 9 ID 288
Lượt thi: 1740 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: mới có test 1,3,2
Lượt download : 5
Kế toán doanh nghiệp - Bài Tập ID 156
Lượt thi: 1286 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest KTDN phần bài tập
Lượt download : 6
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa K18 - Lý thuyết ID 96
Lượt thi: 1084 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Pest Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - phần lý thuyết
Lượt download : 3
kế toán thương mại ID 319
Lượt thi: 1034 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: NB
Lượt download : 1
tổ chức công tác kế toán ID 856
Lượt thi: 979 Người tạo: thuythu
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: lý thuyết
PTHĐ TCKD ID 210
Lượt thi: 862 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 23/05/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 2
Kế toán thuế ID 207
Lượt thi: 797 Người tạo: thuythu
Ngày tạo: 20/05/2017
Mô tả: tập ôn NB
Lượt download : 1
Kiểm Toán BCTC - Nhóm Ôn Xinh Đẹp ID 857
Lượt thi: 778 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: FULL Nhóm Ôn Xinh Đẹp
Lượt download : 4
Kế toán công ID 63
Lượt thi: 742 Người tạo: thu thuy
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: LT + BT
Lượt download : 1
GDQP-AN ID 755
Lượt thi: 659 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: 340 Câu GDQP
Lượt download : 2
Kế toán công ID 271
Lượt thi: 628 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: lý thuyết theo phần ôn và đáp án trong tập ôn ngọc bích
Lượt download : 1
KTQT ID 134
Lượt thi: 597 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 24/03/2017
Mô tả: Lý thuyết trong tập ôn ngọc bích
Lượt download : 1
KiTCB ID 595
Lượt thi: 519 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: tập ôn ngọc bích 150c
Lượt download : 1
NVNHTM Và KTNH Tập 2 ID 799
Lượt thi: 453 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 16/12/2017
Mô tả: Phần Kế Toán Ngân Hàng (Lý thuyết, và chưa có các câu bổ sung từ 71-101 Nhóm câu hỏi khó)
Lượt download : 1
Kiểm toán căn bản - 354 câu ID 495
Lượt thi: 368 Người tạo: Nguyên Ngọc Tử Sam
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Kiểm toán căn bản - 354 câu
Lượt download : 1
Kế toán Tập Đoàn ID 975
Lượt thi: 350 Người tạo: My
Ngày tạo: 02/02/2018
Mô tả: Kế toán Tập đoàn
Kế toán sản xuất ( bài tập ) ID 383
Lượt thi: 267 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 11/06/2017
Mô tả: Phần bài tập
Lượt download : 1
KT ID 1004
Lượt thi: 242 Người tạo: duc
Ngày tạo: 15/03/2018
Mô tả: ôn
Lượt download : 3
pháp luật chuẩn mực kiểm toán ID 493
Lượt thi: 227 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: ngọc bích
Lượt download : 1
HA1 50 ID 1499
Lượt thi: 184 Người tạo: MInh Hiếu
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: Cho Trang.
kế toán ngân hàng ID 830
Lượt thi: 176 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 19/12/2017
Mô tả: không có phần ngân hàng thương mại
Kế toán máy ID 1167
Lượt thi: 169 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 25/03/2018
Mô tả: Bổ sung thêm câu hỏi
KTTD-K17 ID 117
Lượt thi: 141 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: KTTD-K17
Lượt download : 3
Pháp luật và chuẩn mực kt phần 1 ID 157
Lượt thi: 122 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ tập ôn
Lượt download : 1
kinh tế chính trị-412 ID 925
Lượt thi: 82 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 28/12/2017
Mô tả: k chia nhỏ
Tổ chức công tác kế toán ID 761
Lượt thi: 77 Người tạo: agii
Ngày tạo: 11/12/2017
Mô tả: 150 câu theo tập ôn ngọc bích
phap luat kit ID 153
Lượt thi: 59 Người tạo: hubt
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: ...........
Lượt download : 1
luật 2 ID 1276
Lượt thi: 37 Người tạo: Phan Hanh
Ngày tạo: 01/06/2018
Mô tả: trắc nghiệm
Kế toán máy (ôn dạng bài) ID 1189
Lượt thi: 29 Người tạo: nga
Ngày tạo: 27/03/2018
Mô tả: Dễ
Văn Hóa Kinh Doanh ID 1229
Lượt thi: 3 Người tạo: Huy Tiến
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Gửi Bé :*
Luật Kế Toán - Kiểm Toán ID 1562
Lượt thi: 66 Người tạo: Linh Bo
Ngày tạo: 16/12/2018
Mô tả: Nguồn: Tập ôn
ttc ID 1401
Lượt thi: 44 Người tạo: vân anh vũ
Ngày tạo: 03/10/2018
Mô tả: hhuh
Kế Toán Doanh Nghiệp - Kế Toán Thương Mại và Dịch Vụ ID 1307
Lượt thi: 542 Người tạo: Nguyen Thuy Tien
Ngày tạo: 05/06/2018
Mô tả: 60c Lý thuyết
luật 2 ID 1276
Lượt thi: 37 Người tạo: Phan Hanh
Ngày tạo: 01/06/2018
Mô tả: trắc nghiệm
Văn Hóa Kinh Doanh ID 1229
Lượt thi: 3 Người tạo: Huy Tiến
Ngày tạo: 27/05/2018
Mô tả: Gửi Bé :*
Kế toán máy ID 1167
Lượt thi: 169 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 25/03/2018
Mô tả: Bổ sung thêm câu hỏi
KT ID 1004
Lượt thi: 242 Người tạo: duc
Ngày tạo: 15/03/2018
Mô tả: ôn
Lượt download : 3
Hành Nghề Kế Toán ID 978
Lượt thi: 452 Người tạo: hoa
Ngày tạo: 03/02/2018
Mô tả: tập ôn
kinh tế chính trị-412 ID 925
Lượt thi: 82 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 28/12/2017
Mô tả: k chia nhỏ
kinh tế chính trị ID 866
Lượt thi: 790 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: theo tập ôn
Lượt download : 3
Kiểm Toán BCTC - Nhóm Ôn Xinh Đẹp ID 857
Lượt thi: 778 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: FULL Nhóm Ôn Xinh Đẹp
Lượt download : 4
kế toán ngân hàng ID 830
Lượt thi: 176 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 19/12/2017
Mô tả: không có phần ngân hàng thương mại
NVNHTM và KTNH Tập 1 ID 798
Lượt thi: 607 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 16/12/2017
Mô tả: Phần Nghiệp Vụ Ngân Hàng TM chưa có BT)
Lượt download : 2
Kế toán công 2 TC ID 759
Lượt thi: 94 Người tạo: Tuyết QV19.02
Ngày tạo: 11/12/2017
Mô tả: Tuyết QV19.02
GDQP-AN ID 755
Lượt thi: 659 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: 340 Câu GDQP
Lượt download : 2
KiTCB ID 595
Lượt thi: 519 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: tập ôn ngọc bích 150c
Lượt download : 1
Pháp luật và Chuẩn mực Kiểm Toán ID 502
Lượt thi: 989 Người tạo: Phong vu
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Pháp luật và Chuẩn mực Kiểm Toán (Trung Bình 90 Câu + Khó 60 Câu)
Lượt download : 1
Kiểm toán căn bản - 354 câu ID 495
Lượt thi: 368 Người tạo: Nguyên Ngọc Tử Sam
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Kiểm toán căn bản - 354 câu
Lượt download : 1
kế toán thương mại ID 395
Lượt thi: 365 Người tạo: anh Hoang
Ngày tạo: 17/06/2017
Mô tả: đề thi môn kế toán thương mại
Lượt download : 3
TH kế toán công ID 392
Lượt thi: 138 Người tạo: Vũ Hiền
Ngày tạo: 13/06/2017
Mô tả: không viết cả số chỉ viết tk theo tâp ôn NB
Lượt download : 1
Kế toán sản xuất ( Lý thuyết) ID 379
Lượt thi: 1075 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 09/06/2017
Mô tả: Phần ôn tập lý thuyết
Lượt download : 1
kế toán thuế ID 318
Lượt thi: 240 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: từ câu 101-253
Lượt download : 1
PTHĐTC BT ID 280
Lượt thi: 181 Người tạo: Vũ Hiền
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: BT NB
Lượt download : 2
PTTCHĐKD ID 230
Lượt thi: 3202 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: lý thuyết theo tập ôn ngọc bích
Lượt download : 75
Kế toán thuế ID 207
Lượt thi: 797 Người tạo: thuythu
Ngày tạo: 20/05/2017
Mô tả: tập ôn NB
Lượt download : 1
Pháp luật và chuẩn mực kt phần 2 ID 158
Lượt thi: 82 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Lấy từ tập ôn
Lượt download : 1
Kế toán doanh nghiệp - Bài Tập ID 156
Lượt thi: 1286 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest KTDN phần bài tập
Lượt download : 6
phap luat kit ID 153
Lượt thi: 59 Người tạo: hubt
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: ...........
Lượt download : 1
KTQT ID 134
Lượt thi: 597 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 24/03/2017
Mô tả: Lý thuyết trong tập ôn ngọc bích
Lượt download : 1
KTTD-K17 ID 117
Lượt thi: 141 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: KTTD-K17
Lượt download : 3
TTQT và TTQT ID 108
Lượt thi: 2886 Người tạo: Tử Sam Nguyên Ngọc
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Vì nội dung khá dài nên mình chia nhỏ ra làm 6 phần, để dễ học. - Nội dung: Dựa theo pest k18 (đã check so với tập ôn) - Còn thiếu 1 số câu (khoảng 20 câu) do cần vẽ hình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Thanks !!!
Lượt download : 1
Thống kê - Phần bài tập ID 88
Lượt thi: 2545 Người tạo: Tử Sam Nguyên Ngọc
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Do thời gian gấp rút nên mình mới chỉ hoàn thiện đc 106/164 câu phần bài tâp. Tức là còn thiếu 58 câu. Sorry nhiều vì thiếu xót này :(((
Lượt download : 128
Kế toán công ID 63
Lượt thi: 742 Người tạo: thu thuy
Ngày tạo: 18/03/2017
Mô tả: LT + BT
Lượt download : 1
HA1 50 ID 1499
Lượt thi: 184 Người tạo: MInh Hiếu
Ngày tạo: 08/12/2018
Mô tả: Cho Trang.
Thuế ID 1333
Lượt thi: 31 Người tạo: Thanh Thảo
Ngày tạo: 07/06/2018
Mô tả: Lý thuyết trong quyển bài tập thuế
Thuế nhà nước ID 1285
Lượt thi: 195 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 02/06/2018
Mô tả: Phần lỳ thuyết của quyển bài tập thuế
Ví dụ 1 ID 1245
Lượt thi: 6 Người tạo: Phan Hanh
Ngày tạo: 30/05/2018
Mô tả: TRẮC NGHIỆM
Kế toán máy (ôn dạng bài) ID 1189
Lượt thi: 29 Người tạo: nga
Ngày tạo: 27/03/2018
Mô tả: Dễ
Kế toán quản trị ID 1150
Lượt thi: 147 Người tạo: Hoàng Hà
Ngày tạo: 22/03/2018
Mô tả: Đáp án Ngọc Bích
Kế Toán Tập Đoàn( lý thuyết) ID 979
Lượt thi: 171 Người tạo: hoa
Ngày tạo: 03/02/2018
Mô tả: lý thuyết
Kế toán Tập Đoàn ID 975
Lượt thi: 350 Người tạo: My
Ngày tạo: 02/02/2018
Mô tả: Kế toán Tập đoàn
kiểm toán báo cáo tài chính ID 898
Lượt thi: 261 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: kiểm toán báo cáo tài chính
KTCT ID 864
Lượt thi: 1338 Người tạo: Thu
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Mác lên nin điều kiện tốt nghiệp
Lượt download : 7
tổ chức công tác kế toán ID 856
Lượt thi: 979 Người tạo: thuythu
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: lý thuyết
NVNHTM Và KTNH Tập 2 ID 799
Lượt thi: 453 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 16/12/2017
Mô tả: Phần Kế Toán Ngân Hàng (Lý thuyết, và chưa có các câu bổ sung từ 71-101 Nhóm câu hỏi khó)
Lượt download : 1
Tổ chức công tác kế toán ID 761
Lượt thi: 77 Người tạo: agii
Ngày tạo: 11/12/2017
Mô tả: 150 câu theo tập ôn ngọc bích
KHQL ID 756
Lượt thi: 1236 Người tạo: DucToan
Ngày tạo: 10/12/2017
Mô tả: Khoa Học Quản Lý
Lượt download : 1
kiểm toán căn bản 150 câu ID 610
Lượt thi: 477 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 07/10/2017
Mô tả: có 149 câu
Lượt download : 4
Kế toán máy ID 562
Lượt thi: 3027 Người tạo: HA
Ngày tạo: 03/10/2017
Mô tả: Tập ôn từ khóa trước ^^
Lượt download : 12
Kiểm toán căn bản - 223 câu ID 498
Lượt thi: 703 Người tạo: Nguyên Ngọc Tử Sam
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Kiểm toán căn bản - 223 câu
Lượt download : 7
pháp luật chuẩn mực kiểm toán ID 493
Lượt thi: 227 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: ngọc bích
Lượt download : 1
kế toán thương mại2 ID 393
Lượt thi: 778 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 13/06/2017
Mô tả: đề của khóa trước
Lượt download : 4
Kế toán sản xuất ( bài tập ) ID 383
Lượt thi: 267 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 11/06/2017
Mô tả: Phần bài tập
Lượt download : 1
kế toán thương mại ID 319
Lượt thi: 1034 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: NB
Lượt download : 1
anh 9 ID 288
Lượt thi: 1740 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: mới có test 1,3,2
Lượt download : 5
Kế toán công ID 271
Lượt thi: 628 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 01/06/2017
Mô tả: lý thuyết theo phần ôn và đáp án trong tập ôn ngọc bích
Lượt download : 1
PTHĐ TCKD ID 210
Lượt thi: 862 Người tạo: Ánh Phạm
Ngày tạo: 23/05/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 2
Hành nghề kế toán ID 160
Lượt thi: 850 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest hành nghề kế toán k16
Lượt download : 3
Pháp luật và chuẩn mực kt phần 1 ID 157
Lượt thi: 122 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ tập ôn
Lượt download : 1
Kế toán doanh nghiệp - Lý thuyết ID 155
Lượt thi: 2016 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: Pest KTDN phần lý thuyết
Lượt download : 9
Pháp luật kế toán và Chuẩn mực kế toán ID 144
Lượt thi: 964 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 26/03/2017
Mô tả: Pest Pháp luật kế toán và Chuẩn mực kế toán
Lượt download : 2
Kế toán quản trị ID 129
Lượt thi: 338 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 23/03/2017
Mô tả: Pest kế toán quản trị của khóa trước
Lượt download : 2
TTQT&TTQT ID 116
Lượt thi: 630 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 22/03/2017
Mô tả: pest soạn theo tập ôn của ngọc bích, time gấp nên viết tắt nhiều, cũng ko đc đủ thiếu phần bt chữ T, khó tránh khỏi sai xót,m.n thông cảm
Lượt download : 2
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa K18 - Lý thuyết ID 96
Lượt thi: 1084 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Pest Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - phần lý thuyết
Lượt download : 3
Kế toán doanh nghiệp( lí thuyết part 1) ID 87
Lượt thi: 2130 Người tạo: Thu Ngoc
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Lấy từ tập ôn
Lượt download : 2
thống kê học ID 49
Lượt thi: 5732 Người tạo: ahii
Ngày tạo: 16/03/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 96